Sportsudvalg

Sportsudvalg

Sportsudvalget i IK-Arhus er i samabejde med klubbens cheftræner ansvarlig for klubbens sportlige udvikling. Som noget nyt er sportsudvalget organiseret med en række årgangsansvarlige: 

Morten Høy – Årgangsansvarlig for Hockeyskole

Morten har i flere år været aktiv træner på vores Hockeyskole og er det naturlige valg til at sikre den fortsatte succes med vores Hockeyskolekoncept. Morten vil fortsat være at finde på isen om lørdagen, men vil fremadrettet også arbejde tæt sammen med Gleb på at udvikle vores Hockeyskole og sikre at overgangen fra Hockeyskolen til U7/U9 bliver så let som muligt.

Morten Baune – Årgangsansvarlig for U7/U9

Morten er i år Teamtræner på U9 og nu også årgangsansvarlig for U7/U9 holdene. Morten er tidligere bestyrelsesmedlem og kender dermed klubben indgående. Med sin daglige gang omkring træningen af de yngste spilllere i IKA har Morten naturligt fingeren på pulsen og kan i samarbejde med Gleb sikre en optimal planlægning af træningen. 

Søren Huvendick – Årgangsansvarlig for U11/U13 

Søren er – udover at sidde i Sportsudvalget – bestyrelsesmedlem i IKA. Søren har tidligere været Sportschef og var også en del af det ansættelsesudvalg, der ansatte Gleb før sommerferien. Søren har desuden 2 drenge på henholdsvis U11 og U13 holdet og er derfor det naturlige valg til denne post.

Søren Huvendick er også kontaktperson for klubbens målmænd og skal i samarbejde vores Målmands træner, Michael, have udviklet et koncept for alle klubbens målmænd.

Sean Banke – Årgangsansvarlig for U15/U17 og Motionsholdene

Sean har ud over sit engagement som suppleant til bestyrelsen sagt ja til at være årgangsansvarlig for de ældste ungdomshold samt seniorholdene. Sean kommer til at fokusere på de forskellige tværgående samarbejder, der er for disse hold. Det vil sige både SSF samarbejde, overgang fra ungdomsspiller til seniorspiller samt samarbejdet mellem klubben motionshold.

Rasmus Vibe – Kontaktperson til Gleb og koordinator 

Rasmus er også bestyrelsesmedlem og var også en del af ansættelsesudvalget, der ansatte Gleb. Rasmus kommer til at være den primære kontaktperson for Gleb og derudover fungerer som koordinator og tovholder for sportsudvalget. Rasmus skal desuden sikre at de mange praktiske opgaver, der også ligger i Sportsudvalget bliver udført rettidigt.

Det nye sportsudvalg kan kontaktes på sport@ik-aarhus.dk

Udvalgsmedlemmer
File
Rasmus Vibe
29 69 07 21
File
Sean B. Banke
49 40 91 29
File
Morten Baune
29 71 69 00
File
Søren Huvendick
21 43 53 55
File
Morten Høy
40 16 20 17