Om klubben

Ishockey Klubben Aarhus (også kaldet IKA eller IK-Aarhus) blev etableret den 22/7 2008 ud fra ønsket om at have en ishockey klub i Aarhus, der arbejder primært med at styrke og udvikle ungdomsarbejdet.
Tidligere har andre klubber forsøgt med planer om elite ishockey i byen, men vi så det som vores fornemste opgave til en start at rekruttere og fastholde nye junior- og ungdomsspillere. Dette samtidig med, at det var vigtigt at etablere en solid klubstruktur samt fornuftig og sund økonomi, som kunne gøre dette arbejde muligt. Det skulle ske både på det organisatoriske plan, samt have gode trænere, der kunne føre en rød tråd gennem træningsarbejdet.
Dette arbejde er selvfølgelig en kontinuerlig proces, og foregår til stadighed. Men vi mener selv, at vi nu efter 3 sæsoner er kommet langt.

Første sæson (2008-09)

Den første sæson var præget af meget organisatorisk arbejde, og en stram, og tæt styret økonomi. Derfor etablerede klubben junior hold fra U7-9 og op til og med U17. Vore senior medlemmer var henvist til at spille 2. division, da der økonomisk er stor forskel på at spille junior og senior i form af øgede kontingenter til Dansk Ishockey Union, dommere, trænere og transport (U17 turneringen spilles i Jylland, medens de ældre turneringer er landsdækkende).

Sæsonen 2009-10

Allerede i anden sæson kunne vi lave andre tiltag, for at fastholde og udvikle vores ungdomsspillere.
Klubben blev godkendt til at være en del af ESAA konceptet og havde 5 spillere, der blev accepteret. De færdiggjorde deres sports- og skole år som ESAA elever. 5 spillere blev atter godkendt til den følgende sæson.
For at dette kunne lade sig gøre, blev der foruden junior holdene, etableret et 1. divisions hold. Valget faldt på dette og ikke U20, da vi derved kunne fastholde en flok unge spillere, der lige var blevet for gamle til U20.
Dette 1 divisions hold var været en succes. Holdet spillede kampe på et højt niveau, og målte sig godt med turneringens andre hold. Men ikke mindst en succes, fordi vores ønske om at have fokus på vores unge spillere blev opfyldt.

Sæsonen 2010-11

I sæsonen 2010-11 har klubbens udvikling været endnu bedre.
Vi har nu knap 200 aktive spillere, og ønsket om at rekruttere unge spillere er lykkedes, idet der har været meget stor tilgang af de yngre årgange.
Samtidig er der så mange spillere i de ældste årgange, at der er både et u20 hold og 1.div hold.
Desuden er der stor tilgang på 2. division / motionist holdene.