Nyt medlem

Når du har haft personlig kontakt til klubben (fx efter nogle gratis træninger på hockeyskolen)
og du har besluttet dig for at blive medlem, så sker det lettest ved at henvende dig til holdlederen for hockeyskolen. Denne vil herefter indmelde dig, så du via holdsport kan indbetale dit kontingent. Udfyld formular og giv den til holdlederen, nyt_medlem.

Hvis du er erfaren spiller (fx fra en anden klub), så kan du også først tage kontakt til holdleder eller træner på det hold, du potentielt skal spille på.

Alle personer som har sin gang i klubben kan registreres via nedenstående. Det gælder både

– aktive medlemmer som spiller på hold
– klubbens støttemedlemmer (fx forældre, bedsteforældre eller andre der som medlem hjælper klubben økonomisk)
– klubbens hjælpere (fx holdledere, trænere, udvalgsmedlemmer mm)

Se også – Hvilket hold skal jeg gå på? Kontingentsatser? De enkelte holds hjemmesider (trænere mm).

Evt. yderligere spørgsmål i relation til medlemsskab og kontingent kan sendes til medlem@ik-aarhus.dk