Hvilket hold skal jeg på?

Ungdomshold i IK Aarhus deltager i turneringer og følger derfor Dansk Ishockey Unions
turneringsbestemmelser.

Heraf fremgår bl.a. præcise regler for spilleres alder i de enkelte turneringer.

Helt nye spillere i IK Aarhus sluses normalt ind på et af ungdomsholdene via ”Ishockeyskolen”.

Normalt vil man direkte p.b.a. spillerens alder (pr 1/1 i sæsonen) kunne afgøre hvilket hold
spilleren skal på. Spillere som starter i en sen alder kan dog få dispensation og træne med et
hold for yngre spillere.

Ungdomsspiller definition jf. DIU’s turneringsbestemmelser

Ungdomsspiller er den, der opfylder de til enhver tid gældende internationale (IIHF) aldersklassebestemmelser.
Aldersklasserne i DIU’s turneringer er følgende (den 1. januar i sæsonen er skæringstidspunktet):

– U 20 + 2 – Ikke fyldt 20 år (og ikke under 17 år*).  Indtil to spillere kan være U 21 (ikke fyldt 21 år), dog ikke målmænd.
– U 17 – Ikke fyldt 17 år
– U 15 – Ikke fyldt 15 år
– U 13 – Ikke fyldt 13 år
– U 11 – Ikke fyldt 11 år
– U 9 – Ikke fyldt 9 år
– U 7 – Ikke fyldt 7 år
– U 6 – Ikke fyldt 6 år

Tekst i parentes efterfulgt af * markerer, at der gælder særlige regler i internationale
turneringer underlagt IIHF.

DIU eller lokalunionerne kan under særlige omstændigheder meddele aldersdispensation til en
ungdomsspiller, herunder en spiller, som med en lægeerklæring kan dokumentere, at han er
væsentligt mindre i højde og vægt end normalt for sin aldersgruppe.